Кошница
0 item(s) - 0.00лв.
brother promo 5 години гаранция

ВАЖНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ Регламент за защита на личните данни, ви молим да се запознаете как CopyCo -LTD използва личните ви данни в нашия подраздел ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ От 25 май 2018 ще бъде въведен нов регламент за начина на обработка и защита на личните данни във всички държави-членки на Европейския съюз.Този Регламент съдържа нови права за физическите лица , както и нов набор от строги задължения за бизнеса. Ние Copy Co - LTD , държим на спазването на законите, запазването на доверието на нашите клиенти и бизнес партньори винаги е било основен приоритет. Приветстваме положителните промени, които този регламент въвежда. Тези нови европейски правила предоставят на гражданите повече контрол върху това как се съхраняват и използват техните лични данни. Декларация за поверителност Копи Ко- ООД се ангажира да зачита и защитава Вашето право на неприкосновеност на личния живот, когато осъществявате достъп до и използвате нашите услуги. Настоящата политика определя по какъв начин използваме, събираме, прехвърляме, съхраняваме и разкриваме Вашите данни. Настоящата Политика за правото на неприкосновеност на личния живот, заедно с всички приложими Условия за ползване на уеб сайта и Известието за „бисквитки“ описва използването от Копи Ко- ООД на лична информация, събрана от Вас чрез изброените по-долу онлайн услуги, независимо дали сте гост или регистриран потребител: • всеки уеб сайт на , Копи Ко- ООД който има връзка към тази Политика за правото на неприкосновеност на личния живот („Уебсайт“); • Уеб формуляри на Копи Ко- ООД • приложения за мобилни устройства; • Управлявани услуги за печат; Настоящата Политика за правото на неприкосновеност на личния живот, също така определя начина, по който Копи Ко- ООД използва предоставената на Копи Ко- ООД лична информация по алтернативни начини, като например по телефона, по имейл или чрез алтернативна кореспонденция. Когато използвате конкретна услуга, която е достъпна чрез уеб сайт, може да има допълнителни условия, които се отнасят до обработването на Вашата лична информация, затова е важно да прочетете приложимите Общи условия за всяка услуга, която използвате. В случай и доколкото е налице конфликт или несъответствие между тези допълнителни условия и тази Политика за правото на неприкосновеност на личния живот, политиката и условията за конкретна услуга ще надделеят над тази Политика за правото на неприкосновеност на личния живот. Освен това, уеб сайтът може периодично да съдържа връзки към и от уеб сайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели, свързани фирми или други трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат свои собствени Политики за право на неприкосновеност на личния живот и Политики за „бисквитки“, които регулират използването на Вашата лична информация, което Ви препоръчваме внимателно да прегледате, преди да изпратите Ваши данни Копи Ко- ООД не поема никаква отговорност или задължения за тези политики и практиките за правото на неприкосновеност на личния живот на такива уеб сайтове на трети страни. Кой събира информация? „Копи Ко.” ООД е дружество с ограничена отговорност , регистрирано по фирмено дело № 1312 по описа за 2005 г. на Бургаския Окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Бургас. .Информация, която събираме Копи Ко- ООД може да събира и обработва информация за Вас, като например: • Информация, която можете да предоставите, когато попълвате формуляри или по някакъв друг начин изпращате или предоставяте информация на даден уеб сайт. Това включва например: (a) предоставена информация при регистрация като потребител на уеб сайт или за услуги, предоставени от Копи Ко – ООД (b) предоставена информация във всякакви документи, материали, комуникации или друго съдържание, качени, предавани, споделяни, разпространявани или по друг начин предоставени от Вас във връзка с използването на уеб сайтове или услуги, предоставяни от Копи Ко- ООД (включително, без ограничение, видео и/или звукови записи на всякакви уеб конференции, хоствани или посещавани периодично от Вас чрез Omnijoin). • Ако се свържете с нас по някаква причина, Копи Ко- ООД може да поддържа протокол за тази кореспонденция. • Информация, която може да бъде събрана чрез инструмент за откриване и докладване на грешки, който събира от доклади данни за грешки и по Ваш избор изпраща тези данни на Копи Ко- ООД за да бъде Копи Ко- ООД информирано за всякакви софтуерни грешки или проблеми, които могат да възникнат по време на използването на Уебсайта или други услуги на Копи Ко- ООД • Подробности за Вашите посещения в уеб сайтовете, дейностите, които извършвате при използване на предоставените от Копи Ко- ООД услуги, независимо дали чрез уеб сайтовете и ресурсите, до които осъществявате достъп на или чрез уеб сайтовете. Как използваме Вашата информация Копи Ко- ООД може да използва събраната за Вас информация по следните начини: • За да Ви представя съдържание и информация на уеб сайтовете на Копи Ко- ООД по най-подходящия за Вас начин, и за оборудването и устройствата, с които преглеждате уеб сайтовете; • За да Ви предоставим ин Копи Ко- ООД формация, продукти или услуги, които сте поискали от Копи Ко- ООД или които смята, че може да Ви заинтересуват, когато сте се съгласили да се свържат с Вас за такива цели; • Да Ви предоставя услуги, които може да поискате от Копи Ко- ООД периодично (независимо дали са платени или не), да комуникира с Вас във връзка с тези услуги и да обработва каквито и да било поръчки за продукти или услуги, според необходимото; • Да управлява и администрира Вашите профили и да се свърже с Вас, периодично, доколкото е необходимо, във връзка с използването на уеб сайтове и/или услуги на Brother, включително, но не само, с известие до Вас за промени в нашите услуги на уеб сайта и на каква основа те са предоставени. При определени обстоятелства, Копи Ко- ООД може да предостави на трети страни обобщена информация за потребителите на своите уеб сайтове. Това може да включва информация за Вашия компютър, включително къде се намира Вашият IP адрес, операционна система и тип браузър, за администриране на системата и за съобщаване на обобщена информация на нашите рекламодатели. Това са статистически данни за действията и моделите на браузване от нашите потребители и не идентифицират никое физическо лице. Къде съхраняваме Вашите данни Като цяло, Копи Ко- ООД ще съхранява и обработва Вашата лична информация в рамките на Европейската икономическа зона. Когато Копи Ко- ООД Ви е предоставило или Вие сте избрали парола за достъп до определени части от даден уеб сайт или Вашия регистриран потребителски акаунт, не бива да споделяте тази парола с други хора. Актуализиране на Вашата информация Когато изпращате информация на Копи Ко- ООД трябва да положите усилия да гарантирате, че такава информация е точна, и да ни уведомите, ако подобна информация се промени, така че да не поддържаме неточна информация за Вас. Ако сте регистрирали профил за уеб сайт, можете да преглеждате и актуализирате сами Вашата лична информация по всяко време, като влезете във Вашия профил. Разкриване на Ваша информация Копи Ко- ООД ще пази Вашата лична информация, освен когато разкриването е задължително или разрешено от закона. По принцип няма да разкриваме Ваша лична но понякога Копи Ко- ООД може да разкрие лична информация със съответните гаранции при следните обстоятелства: • Ако Копи Ко- ООД продава стопанска дейност или активи, в който случай Копи Ко- ООД може да разкрие Вашата лична информация на бъдещия купувач на такава стопанска дейност или активи; • Ако r или по-голямата част от нашите активи са придобити от трета страна, в който случа Копи Ко- ООД й личната информация, съхранявана от Копи Ко- ООД за Вас и други техни клиенти, ще бъде част от прехвърлените активи; • Ако Копи Ко- ООД r възложи услуги на подизпълнители, които изискват обработването на Вашата информация, например, когато се ангажира трета страна: (i) да предоставя и поддържа всякакво ИТ оборудване, използвано за съхраняване и достъп до Вашата лична информация; (ii) да хоства и поддържа този уеб сайт; (iii) във връзка с предоставянето на определени услуги, предоставени на Вас или чрез този уеб сайт; • Ако е Копи Ко- ООД задължен да разкрие или да сподели Ваша лична информация, за да осигури съответствие с правно задължение или за да приложи или изпълни каквито и да било Общи условия, отнасящи се до даден уеб сайт; или за защита на правата, собствеността или безопасността на всяко лице (включително например за целите на откриване и предотвратяване на измами). Кога Копи Ко- ООД ще се свърже с мен за маркетингови цели? Копи Ко- ООД ще Ви информира (при събиране на Ваша информация), ако Копи Ко- ООД желае да използва Вашите данни за маркетингови цели, но ще направи това само ако дадете Вашето съгласие за такова използване на Ваша лична информация. Можете да упражните Вашето право да предотвратите такава употреба, когато r Копи Ко- ООД събира Ваши данни, като посочите, че не желаете да се свързват с Вас за маркетингови цели. Можете също така да уведомите, Копи Ко- ООД ако по-късно промените решението си, като се свържете с Копи Ко- ООД на [имейл адрес] или чрез Вашия профил в уеб сайта. Колко време Копи Ко- ООД ще съхранява моята информация? Копи Ко- ООД ще съхранява Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за съответната дейност, за която е предоставена информацията. Ако изтриете профил в уеб сайта, Вашата лична информация се изтрива или анонимизира и се използва единствено за аналитични цели. Информация, предоставена чрез уеб формуляри, се запазва и използва за период от 6 месеца и след това се анонимизира и се използва единствено за аналитични цели. Вашите права Съгласно Регламента, имате правото да изискате подробности за всякаква информация, която се съдържа във връзка с Вас, и при определени обстоятелства може да поискате изтриване на лична информация или прекратяване на обработването на Вашата лична информация. Ако поискате достъп до каквато и да е информация за Вас, Копи Ко- ООД ще обработи това искане, в съответствие с Регламента, със съответните изменения, промени или допълнения към него периодично. За да гарантираме, че всяко такова искане е истинско и че не разкриваме лична информация на друго лице освен на субекта на личните данни, ние изискваме да предоставите два формуляра за идентификация при подаване на искане (това може да бъде паспорт, шофьорска книжка, удостоверение за раждане, банкова сметка или сметка за комунални услуги). Можете да изтриете профил на уеб сайт на Копи Ко- ООД, като следвате процедурите, описани в профила на Копи Ко- ООД Бисквитки Копи Ко- ООД използва „бисквитки“ на своите уеб сайтове. За повече информация относно използваните от Brother „бисквитки“ и целите, за които Копи Ко- ООД ги използва, моля, вижте нашето Известие за бисквитки. „Бисквитки“ са малки по размер данни, които могат да включват уникални идентификатори, изпращани до Вашия компютър, мобилен телефон или таблет. Те се използват за съхраняване или извличане на информация за Вас и за Вашето устройство, обикновено с цел да Ви се предостави персонализирана уеб практика. Промени в тази Политика за правото на неприкосновеност на личния живот Копи Ко- ООД може периодично да променя настоящата Политика за правото на неприкосновеност на личния живот и ще посочи това на тази страница или на друго място в уеб сайта. Необхидимо е периодично да проверявате тази страница, за да се осведомите за промените, които сме направили, тъй като те са обвързващи за Вас. Допълнителна информация относно защитата на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните Ако желаете да се свържете с нас с конкретни въпроси или притеснения във връзка с тази Политика за правото на неприкосновеност на личния живот, моля, свържете се с нас на copyco_bg @ yahoo.com Връзка с нас Копи Ко – ООД Бургас, ул. Тр.Китанчев 47 - партер Телефон: +359 56 831066 Факс: +359 56 831066

Няма продукти в тази категория.