Кошница
0 item(s) - 0.00лв.
brother promo 5 години гаранция

РЕФЕРЕНЦИИ

-ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Всички имена на продукти, лога и компании са запазени търговски марки на техните собственици и са използвани единствено за ориентация.
Логото и името *Copy Co.* и *Копи Ко.* е регистрирана търговска марка.
на Копи Ко.ООД.
-АВТОРСКИ ПРАВА
Авторските права на наличната в сайта информация се държат от Копи Ко.-ООД. На потребителите се забранява копирането, свалянето, публикуването и разпространението по електронен път на информация без писменото съгласие на притежателя на тези права.
-ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Сайтът и електронният магазин са създадени единствено за Ваше улеснение. Копи Ко.-ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности, за неточна информация за даден артикул, подадена от производителя, както и за невъзможност да изпълни задълженията си, поради обстоятелства, които са извън нашия контрол и компетенция. Ние не можем да ви гарантираме непрекъснат и безпроблемен достъп до домейна www.copyco.bg. Въпреки всичко ние се стремим към висок професионализъм и лоялност в отношенията ни с Вас. Ако не сте съгласни с изложеното по-горе, моля не използвайте този сайт.
-ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
В сайта са използвани линкове за препратка към други такива. Копи Ко.-ООД по никакъв начин не се ангажира и не носи отговорност за информацията публикувана в тези сайтове.
-ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И РЕКЛАМАЦИИ
Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
3. Цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
4. Не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Стоки без попълнена форма за рекламация не се приемат. (виж бланката в долната централна част на сайта).
Дейността на Копи Ко.-ООД е изцяло съобразена със Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.