Кошница
0 item(s) - 0.00лв.
brother promo 5 години гаранция

СЕРВИЗ

Не търси СЕРВИЗ, търси ПРОФЕСИОНАЛИСТ!

Ако, КопиКо. не може да оправи вашата техника…….НИКОЙ не може!

Копи Ко. ООД работи с екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в поддръжката и ремонта на офистехника. Фирмата разполага с широка гама резервни части на склад, както и с възможности за доставка на липсващи такива, което значително съкращава времето на престоя на дефектиралата техника в сервиза. Балансът между цената и качеството на сервизната услуга ще поддържа Вашия принтер винаги "във форма".

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
1. Ремонт на място се извършва само при незначителни повреди. Всички останали се отстраняват в сервиза на Копи Ко. в гр. Бургас, ул. "Трайко Китанчев" 47
2. Ако нямате възможност да донесете сами авариралото устройство в нашата сервизна база, можете да се възползвате от възможността за взимане и връщането му на адрес, като в този случай ще бъдете таксувани еднократно както следва:
- за района на град Бургас + 10.00 лв.
- за районите извън град Бургас 0.60лв./на километър в двете посоки
3. Таксата за диагностика и тест се заплаща предварително и се приспада като сума от общата стойност на ремонта. При отказан ремонт тя не се възстановява.
4. Срокът за извършване на ремонтната дейност е до 48 работни часа, с изключение на случаите, в които нуждаещите се от подмяна детайли не са налични на склад и изискват допълнително време за доставка.
5. Фирмата разполага с оборотна техника, докато Вашата е в сервизната ни база./само за устройства закупени от Копи Ко.ООД, както и абонаментни такива/
6. Когато ремонтът е невъзможен или цената на резервните части и вложения труд е съизмерима с цената на нов принтер, нашите консултанти ще Ви помогнат в изборът Ви на нов такъв според Вашите нужди. 7. Гаранционният срок на сервизната услуга и вложените части е три месеца или живота на съответната резервна част/примерно 50000 копия/ което настъпи първо.

ПРОЦЕДУРАТА
1. При постъпване на устройството в сервиза то се тества задължително в присъствието на клиента.
2. Съставя се приемно-предавателен протокол в два еднакви екземпляра. Важно е клиентът да даде коректни данни за връзка с него (телефон и/или E-mail).
3. След извършването на диагностиката клиента се уведомява за същността на проблема и за цената на ремонта.
4. При отказ за извършване на ремонт и прекратянане на процедурата на този етап, клиентът заплаща единствено таксата за тест и диагностика.
5. При съгласие от страна на клиента за извършване на ремонта се съставя сервизен протокол, с пълно описание на извършените ремонтни дейности и вложените части. Крайната сума, която клиента следва да заплати се формира, като от цената по сервизния протокол се приспадне таксата за тест и диагностика.
6. Отремонтираната техника се предава на клиента или на упълномощено от него лице САМО при предоставяне на подпечатан втори екземпляр на първоначалния приемно-предавателен протокол. Съхранявайте го грижливо!
7. Копи Ко.ООД поема гаранция единствено за отремонтирани от нея модули. Тя отпада при опити за намеса от неоторизирани лица или сервизи на други фирми.
8. За непотърсена отремонтирана техника повече от два месеца от датата на постъпването й в сервиза фирмата не носи отговорност.