Кошница
0 item(s) - 0.00лв.
brother promo 5 години гаранция

Доставка & Рекламации

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Copy Co – Ltd.

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Копи Ко" ООД (наричан по-долу Copy Co – Ltd.) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Copy Co – Ltd. и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "Копи Ко " ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Copy Co – Ltd. (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Копи Ко" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Бургас , ул. Ю. Венелин 18 ; Ид. номер по Булстат: 102921196; ДДС Номер: BG102921196 I. Условия за използване на сайта на Copy Co – Ltd.

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Copy Co – Ltd. не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Copy Co – Ltd само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

II. Задължения на потребителя при регистриране

1. Предвид ползването на Сайта на, Copy Co – Ltd. Потребителят се съгласява: a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Copy Co – Ltd. има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Copy Co – Ltd. уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Copy Co – Ltd

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Copy Co – Ltd. при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.

2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Copy Co – Ltd по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Copy Co – Ltd.

3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Copy Co – Ltd. за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на "Копи Ко" ООД.

4. Copy Co – Ltd. изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

5. Copy Co – Ltd.си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

IV. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

1. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на, Copy Co – Ltd. след като извърши процеса на регистрация.

2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола.

3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Copy Co – Ltd. за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Copy Co – Ltd.автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и връзка за възстановяване на паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

5. Copy Co – Ltd. не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка IV.

V. Поведение на потребителите

1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

2. Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание Copy Co – Ltd.. не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.

3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Copy Co – Ltd. няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

4. Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на Copy Co – Ltd. за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Copy Co – Ltd.

представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;

з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

и) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

к) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

5. Copy Co – Ltd. си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка V изисквания.

6. Copy Co – Ltd. си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка V изисквания.

VI. Авторски права и ограничения, свързани с тях

1. Copy Co – Ltd.дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Copy Co – Ltd. или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

3. Copy Co – Ltd. си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Копи Ко – ООД и лицето, публикуващо информацията.

4. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Copy Co – Ltd. не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

5. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

6. С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските и права и предоставя безвъзмездно правото Copy Co – Ltd. на да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали, свързани със "Копи Ко " ООД.

7. Всички, предлагани от Copy Co – Ltd.стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на store.bg и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

VII. Препратки от и към Copy Co – Ltd.

1. Собствениците на сайтове и страници извън Copy Co – Ltd. имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Copy Co – Ltd. при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

б) не трябва да отваря страницата от Copy Co – Ltd. в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на Copy Co – Ltd.

в) не трябва да посочва явно или неявно, че Copy Co – Ltd. препоръчва него и/или продуктите му;

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на Copy Co – Ltd.

2. Със създаването на препратка към Copy Co – Ltd. собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на Copy Co – Ltd.

3. Собствениците на сайтове и страници извън Copy Co – Ltd.нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.

4. Предоставените препратки на Сайта на Copy Co – Ltd. към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Copy Co – Ltd. и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

5. Copy Co – Ltd.не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Copy Co – Ltd.по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло оговорност на потребителя.

VIII. Представяни стоки и услуги на Сайта

1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта Copy Co – Ltd. не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. Copy Co – Ltd. не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

2. Copy Co – Ltd.си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: а) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) самата стока е носител на информация на Английски език, например книги, музика и филми на Английски език;

3. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

4. В случай че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. На страницата на всеки артикул има препратка към калкулатор на цената за доставка. Калкулираната цена се отнася само за дадения артикул и е валидна само ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация. Copy Co – Ltd. си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

5. Copy Co – Ltd. има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Copy Co – Ltd. не поема отговорност да ги актуализира. В това число, публикуваната на Сайта информация за характеристиките и съставите на предлаганите продукти е актуална към момента на публикуване и Copy Co – Ltd. не носи отговорност, ако междувременно производителите внесат промени в тях. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

IX. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Copy Co – Ltd.

1. След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от. Copy Co – Ltd. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

3. При направа на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със к Copy Co – Ltd. асаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена:

а) за потребители, пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите в Сайта;

б) за потребители, пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка.

4. Copy Co – Ltd.има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Copy Co – Ltd. има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

5. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

X. Промоции и намаления

1. Copy Co – Ltd. организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и прокодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им.

2. Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др.

3. Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.

4. Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя.

5. При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията.

6. При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери Copy Co – Ltd. си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата.

7. При употреба на промокодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промокода или ваучера.

XI. Доставка на закупени стоки

1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Copy Co – Ltd.си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

2. Copy Co – Ltd. си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

XII. Плащане на закупени стоки и услуги

1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на Copy Co – Ltd. или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Copy Co – Ltd. и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги.

3. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще заплати разликата между пълната и стойност и направения депозит при получаването и. В случай че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в 14 дневен срок, след като я е приел, Copy Co – Ltd.се задължава да възстанови само второто плащане, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

XIII. Отказ от закупена стока

1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

2. Copy Co – Ltd.възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя.

а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – Copy Co – Ltd.възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя.

б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, Copy Co – Ltd.възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на Copy Co – Ltd.

3. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Copy Co – Ltd.се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответния производител или да бъде възстановена платената за стоката сума. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането/замяната на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на Copy Co – Ltd. същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

4. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта Copy Co – Ltd. възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщанео на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

XIV. Гаранционно обслужване

1. С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване Copy Co – Ltd. издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

2. Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран от Copy Co – Ltd.сервиз;

в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

3. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

4. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Copy Co – Ltd. по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

5. Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП.

6. По отношение на законовата гаранция са в сила всички разпоредби на ЗЗП, включително:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

XV. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15,

Телефон: 02 / 940 20 46

Факс: 02 / 940 36 40

Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

XVI. Други

1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.

2. Copy Co – Ltd.има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

3. Copy Co – Ltd. си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Copy Co – Ltd. е свързан с тази мрежа, Copy Co – Ltd.не гарантира, че потокът информация към и от Copy Co – Ltd. няма да бъде следен и записван от трети страни.

5. Copy Co – Ltd. управлява този Сайт от офиса си в Бургас , България. Copy Co – Ltd. не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Copy Co – Ltd.не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://www.copyco.bg/

При използване услугите на Copy Co – Ltd. Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Copy Co – Ltd.С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Copy Co – Ltd. ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на Copy Co – Ltd.

са следните:

България, 8000 Бургас , ул .Гурко9

Тel. : +359 56 831066

Последна актуализация на 28.11.2017г.